A Orlumfotocampus S.L, ens comprometem a oferir un excel·lent servei al client i garantir la satisfacció dels nostres clients. Per assegurar la transparència en les nostres transaccions comercials, hem desenvolupat la següent Política de Venda i Cancel·lació/Devolució, que estableix els drets i responsabilitats tant de l’empresa com dels consumidors.

1. Venda de productes / serveis:
a. Descripció dels productes / serveis: Ens esforcem per proporcionar descripcions precises i detallades dels nostres productes.
b. Preus: Els preus dels nostres productes / serveis estan clarament indicats i s’aplicaran segons acordat en el moment de la compra. Ens reservem el dret de modificar els preus en cas de canvis en els costos de producció, impostos aplicables o altres factors rellevants. En aquest cas, s’informarà als consumidors abans de realitzar la transacció.

2. Cancel·lació de comandes:
a. Cancel·lació per part dels consumidors: Els consumidors tenen el dret de cancel·lar una comanda abans del seu enviament, sempre i quan es comuniqui la sol·licitud de cancel·lació el mateix dia de fer la compra i es compleixin les condicions especificades a la nostra política de cancel·lació.
b. Cancel·lació per part de l’empresa: Ens reservem el dret de cancel·lar una comanda en cas de circumstàncies excepcionals, com la falta de disponibilitat d’un producte / servei, errors en la informació de preus o termes, o qualsevol altra situació que impedeixi el lliurament satisfactori.

3. Devolució i reemborsament:
a. Dret a la devolució: Els consumidors tenen dret a retornar un producte i sol·licitar un reemborsament dins del període establert, d’acord amb la nostra política de devolució. La devolució pot estar subjecta a condicions específiques, com l’estat del producte, o danys evidents.
b. Procés de devolució i reemborsament: Els consumidors han de seguir el procés de devolució especificat per la nostra empresa per assegurar un processament adequat i ràpid. Un cop s’hagi rebut i verificat el producte retornat, es realitzarà el reemborsament corresponent segons acordat.

4. Garanties:
a. Garanties, alguns productes poden tenir garanties del fabricant que cobreixen defectes de fabricació o funcionament durant un període determinat. Aquestes garanties seran vàlides segons els termes i condicions proporcionats pel fabricant.
b. Responsabilitat de l’empresa: Ens comprometem a proporcionar assistència i suport en cas de problemes coberts per la garantia del fabricant. Els consumidors han de comunicar-se amb el Orlumfotocampus S.L. per obtenir informació sobre el procés de reclamació i assistència addicional.

5. Contacte i atenció al client:
a. Informació de contacte: Proporcionem informació de contacte clara i accessible perquè els consumidors puguin comunicar-se amb nosaltres en cas de consultes, problemes o sol·licituds relacionades amb les seves compres.
b. Resolució de disputes: En cas de desacords o disputes relacionades amb les vendes o devolucions, ens comprometem a abordar i resoldre els problemes de manera justa i oportuna.

En conèixer i acceptar aquesta Política de Venda i Cancel·lació/Devolució, els consumidors podran prendre decisions informades i exercir els seus drets de manera efectiva. A Orlumfotocampus, valorem la satisfacció dels nostres clients i treballem constantment per millorar els nostres productes i serveis.

Política d’Entrega de Mercaderia

A Orlumfotocampus S.L. ens preocupem per garantir que la mercaderia arribi als nostres clients de manera eficient i segura. Per aquest motiu, disposem d’una Política d’Entrega de Mercaderia que descriu les nostres pràctiques i els drets i responsabilitats dels clients en relació amb el procés de lliurament. A continuació, trobaràs la informació rellevant sobre aquesta política:

1. Zones de lliurament: Establim zones de lliurament en les quals operem i a les quals podem enviar la mercaderia. És important que els clients verifiquin si es troben dins d’aquestes zones (països) abans de realitzar una compra. Si un client es troba fora de la nostra àrea de lliurament, ens reservem el dret de no poder atendre la seva comanda.

2. Temps d’entrega: Ens comprometem a realitzar l’entrega de la mercaderia en el termini màxim de 21 dies o el període acordat posteriorment amb el client. No obstant això, els terminis d’entrega poden variar segons la disponibilitat del producte, la distància del lliurament i altres factors externs. En cas que hi hagi algun retard, ens comunicarem amb el client per informar-ne i buscar una solució adequada.

3. Procediment d’entrega: El lliurament de la mercaderia es realitzarà a l’adreça indicada pel client durant el procés de compra. És responsabilitat del client assegurar-se que l’adreça de lliurament sigui precisa i completa. És important destacar que, en el moment de la recepció, el client haurà de revisar la mercaderia per assegurar-se que estigui en bon estat i complet.

4. Cost de lliurament: El cost de lliurament pot variar segons diversos factors, com ara la distància de l’entrega, el pes i les dimensions de la mercaderia. Aquest cost es calcularà i s’indicarà durant el procés de compra. És responsabilitat del client revisar i acceptar el cost de lliurament abans de finalitzar la compra.

5. Seguiment de l’enviament: Proporcionarem al client informació de seguiment de l’enviament, sempre que sigui possible, perquè pugui estar informat sobre l’estat i la ubicació de la seva mercaderia durant el procés de lliurament. Això permetrà al client fer un seguiment i coordinar la recepció de la mercaderia de manera més precisa.

6. Problemes d’entrega: Si un client experimenta algún problema durant el procés d’entrega, com ara retards significatius, pèrdua o danys en la mercaderia, és important que ens ho notifiqui de forma immediata perquè puguem prendre les mesures adequades per resoldre la situació. Recomanem que els clients conservin tota la documentació i evidència relativa a l’entrega per ajudar-nos a gestionar el problema de manera eficient.

En conèixer i acceptar aquesta Política d’Entrega de Mercaderia, els clients tindran claredat sobre les pràctiques i procediments que seguim per garantir un lliurament satisfactori. A Orlumfotocampus S.L., ens esforcem per proporcionar una experiència de compra positiva i vetllem per assegurar que els nostres clients rebin els seus productes de manera puntual i en òptimes condicions.